Geschiedenis

Artikelindex

"De Grondwet", voorloper van het huidige "BN De Stem", schreef op 9 september 1929:

Naar ons wordt bericht bestaat het plan tot oprichting eener schaakclub. Met dit doel wordt op woensdag 11 sept. des n.m. 8 uur een bijeenkomst gehouden, belegd door een schaakliefhebber, waarop alle schaakliefhebbers van Roosendaal welkom zijn. Liefst met borden en stukken.

"De Grondwet" van 16 september 1929:

Op de eerder door ons aangekondigde en in "Neerlandia" gehouden bijeenkomst op 11 september 1929 is opgericht de RSC "De Pion", waartoe staande de vergadering 5 leden toetraden. Tot voorzitter werd gekozen De Heer H. Giller. Besloten werd op iedere woensdagavond clubavond te houden in het clubgebouw "Hotel Neerlandia". De clubavond wordt begonnen met een half uur les in het schaakspel. De eerste lessen. door een der leden te houden, zullen handelen over enige kritische onderzoekingen over de Tsjechische verdediging van het dame gambiet, welke verdediging op het ogenblik in Wiesbaden wordt toegepast door Bogoljubov in zijn strijd om het wereldkampioenschap schaken tegen Aljechin. Alle Roosendaalse schakers, die iets voelen om in clubverband te spelen en om iets meer van het schaakspel te leren, worden vriendelijk uitgenodigd a.s. woensdag om 8 uur tegenwoordig te zijn. Er wordt op tijd begonnen!

Ja, zo begon het, volgens persberichten opgedoken uit de oude annalen van onze stad. Met dank aan de oprichters dat zij "De Pion" in Roosendaal tot leven hebben gebracht.

Voor het overige is het enigszins mistig daar notulen van vergaderingen etc. niet mee verhuisd zijn met de resp. secretarissen. In "Zet na Zet" een uitgave van de NBSB bij haar 50-jarig bestaan, lezen wij dat De Pion vanaf de jaren '31-'32 deelnam aan de NBSB kompetitie. In 1937 ging De Pion samen met EDN (Bergen op Zoom), Tilburg, Leur, Dongen en D4 in een aparte bond, los van de NBSB, nl. in het West Brabants Schaakverband. Op 1 april 1942 werden door de bezetter de regionale bonden opgeheven en de KNSB belast met de direkte leiding over alle verenigingen waarbij De Pion zich weer net als voor de scheuring in de NBSB, aanmeldt als lid. In het seizoen 1942-1943 vond een hereniging plaats in de NBSB waarbij naast De Pion ook De Toren uit Roosendaal betrokken was. Deze vereniging bestond min of meer vanuit De Pion, vanwege een politieke kwestie. Speciaal de studenten verenigden zich in De Toren welke vereniging in 1946 ophield te bestaan en er een terugkeer naar De Pion plaatsvond van de "verontruste" leden. In "Zet na zet" lezen wij verder dat de onderbreking van het spelen in de NBSB kompetitie duurde van 1938 tot 1943 en het dieptepunt van De Pion, vanwege te weinig leden, lag in het seizoen 1965-1966.
Een kortstondig verblijf in de eerste klasse van de NBSB met daarop degradaties van 1e naar 2e en van 2e naar 3e klasse was teveel geweest, naast enkele interne kwesties. En De Pion moest weer van voren af aan beginnen en daar begint ook het uitgebreide overzicht per seizoen verderop in deze jubileumuitgave van oud-lid Loek Overes. Men liet de moed niet zakken en het ging weer crescendo. In 1988 werd op een haar na de promotie naar de tweede klasse KNSB gemist. Enige bekende namen uit het verleden zijn notaris Van de Biggelaar, de heren Struys (vier keer kampioen), De Bruijn, Rockx, Grosveld, Vergouwen, K.Jansen, F.Roels, B.Kootstra (oud-voorzitter), F.Moesman, J.Hoekstra, F.Suijkerbuijk, Sep, Hamilton, W.Dhaeze, Borm sr., W.Bernaerts, C.Tieman, B.v.Raemsdonk, P.Borm, G.Rabbering, L.Overes, B.Huijbregts, N.Verwijmeren, A.Ros en B.Molendijk. De vereniging is sinds september 1968 gehuisvest in Hotel Merks.
Een detail hoe je vroeger leden kon winnen zonder veel propaganda is het volgende: In ons vorig clublokaal was in die tijd het sluitingsuur van het café op 24.00 uur gesteld, behoudens de leden van De Pion, waarvoor een vergunning was verleend tot 01.00 uur. Niet te vermijden was dat er namen op de ledenlijst van De Pion verschenen van personen die amper een loper van een pion konden onderscheiden, maar de kas voer er wel bij!