Op de laatste avond van de jeugd voor dit seizoen werden uiteraard weer de diploma's en de prijzen uitgereikt. Uiteraard heeft uwer voorzitter daar weer een groot aantal foto's van gemaakt; http://adf-foto.com/jalbum/Prijsuitreiking%20jeugd%20De%20Pion%202018/

Na 20 jaar nam Frans Peeters afscheid als jeugdleider van onze vereniging. Afgelopen vrijdag is het al meermaals ook gezegd; "vele malen dank voor alles wat je de afgelopen jaren gedaan hebt voor onze club beste Frans!" Ook Dian hebben we bedankt haar inzet voor de jeugd de afgelopen jaren. Wat zou bijvoorbeeld het "winkeltje" geweest zijn zonder Dian.

Ook Ger neemt dit seizoen afscheid als bestuurslid. Ger was en is een belangrijke kracht op onze jeugdafdeling en als voorzitter van de Stichting Schaakpromotie draagt hij ook bij aan het organiseren van lessen en toernooien van en voor onze jeugd. Daarnaast is hij ook 7 jaar wedstrijdleider bij de senioren geweest.

Het is daarom ook dat ik trots ben op het feit dat ik afgelopen vrijdag aan deze 3 pionezen onze Pion speld heb mogen overhandigen.

Log in om een reactie te geven op dit artikel.