Tijdens mijn vakantie ontving ik het bericht dat de collecte voor Fonds Gehandicaptensport, welke wij altijd houden tijdens het Tweetallen toernooi, het fraaie bedrag van 105,29 euro heeft opgeleverd. Hierbij moet gezegd worden dat dit het totaal bedrag is over 2017 en 2018 omdat ik de bus vorig jaar niet kon wegbrengen.

Log in om een reactie te geven op dit artikel.