De ledenvergadering van De Pion verliep gisteren in een goede sfeer, ''geen de heer meer zo stelde Charles voor, maar gewoon Jan, Klaas of Piet" en was dan ook al om kwart over tien afgelopen. We mochten Frank Lambregts begroeten als onze nieuwe competitieleider. Hij volgt Ger IJzermans op die wel bestuurslid blijft maar zich bezig gaat houden met PR, sponsoring en evenementen. Verder werd besloten om het speeltempo van de interne aan te passen. Dat wordt nu 40 zetten in 90 minuten en daarna 30 minuten extra bedenktijd. Bij elke zet vanaf de start krijgt elk der spelers 30 seconden extra bedenktijd. Ook werd besloten de tiebreaks regel bij gelijk eindigen aan te passen conform het voorstel van het bestuur. De ''voetbalscores'' in de A-groep verdwijnen. Uiteraard heb ik ook weer een aantal foto's gemaakt; http://adf-foto.com/jalbum/ALV%20De%20Pion%202015/

Log in om een reactie te geven op dit artikel.