Erwin was verhinderd.

We hebben vandaag uit stap 5+ “Kwetsbaarheid” behandeld met Moeilijk Dekbaar Punt (MDP) en Moeilijk Dekbare Dreiging (MDD).

We hebben de eerste zes diagrammen vanaf blz 198 van het tekstboek behandeld.

Het huiswerk zijn de bladzijden 22 en 23 uit het werkboek van stap 5+. De antwoorden hiervan staan in het tekstboek op bladzijde 203 en 204. De eerste zeven diagrammen hebben we al gedaan.