Vandaag is de eerste les stap 5 geweest. Materiaal en tijd is behandeld. Er is een stelling uitgespeeld waarin bleek dat je best materiaal mag geven om een ontwikkelingsvoorsprong te krijgen. Verder is er gekeken hoe er van zo een voordeel gebruik kan worden gemaakt.

Als tweede is er behandeld hoe je een stelling moet bekijken als je niet weet wat het onderwerp is (net zoals in een echte partij). Hierbij moet er gezocht worden naar aanvalsdoelen. Denk hierbij aan penningen/ongedekte stukken/aftrekaanval etc.)

Het huiswerk voor de volgende keer is: de laatste mix in het boekje.