We hebben eerst een aantal blindopgaven gedaan uit Stap 3 - vooruitdenken.
Daarna zijn we begonnen met een mix van stap 4.

Huiswerk is bladzijde 17 opgave 2 en 3.

Vincent was afwezig.