We hebben een begin gemaakt met de vrijpion door onder meer sleutelvelden en oppositie te herhalen.
Aangezien niet iedereen het huiswerk had gemaakt, blijft het huiswerk van de vorige keer staan. Bladzijde 15 in het oude boekje, 16 in het nieuwe boekje.