We hebben vandaag dubbele aanval herhaald.

Huiswerk: afmaken bladzijde 36 en 37