Vandaag hebben we stap 1 herhaald. 

huiswerk: afmaken bladzijde 3

extra huiswerk: bladzijde 4

Sorry sorry! Op bladzijde 4 staan geen opgaves. Foutje van mij!