Vandaag hebben we mat in twee de moeilijke opgaven behandeld.
We hebben de aanvalsdoelen en vluchtvelden herhaald.

Huiswerk: afmaken mix C van mat in twee