STAP 2b

Docent: Ger IJzermans

Leerlingen: Sam Adriaansen, Florian Adriaansen, Vince Robbemond en Noah Wesseling.

 

Helaas was Florian afwezig. Er is weer keihard gewerkt. Het nog openstaande huiswerk was door Noah en Vince, met beiden een 8, weer goed gemaakt. Voor de oefentoets hebben Noah (9) en Vince (8) ook prima gescoord. Voor hen volgt op 6 maart aanstaande het proefexamen.

Met Sam en Florian gaat het niet echt lekker. Huiswerk en toetsen worden om welke reden dan ook niet of nauwelijks gemaakt. Daarnaast lijkt het ook allemaal veel te moeilijk. Vanaf 6 maart aanstaande ga ik op zoek naar een oplossing. Voor hen sowieso geen (proef)examen.

Voor nu een fijne vakantie en een gezellige carnaval!

Iedereen aanwezig inclusief Mark (de vader van Vince). Het huiswerk (mat in twee zetten en verdedigen tegen mat) is vooral door Noah en Vince uitmuntend gemaakt, beiden slechts 1 foutje. Dat belooft veel!

Tijdens de les hebben we de aftrekaanval geleerd. We hebben vervolgens de diagrammen op pagina 43 van het werkboek samen helemaal doorgenomen en gemaakt. Er is prima gewerkt! Volgende les gaan we nog dieper in op de aftrekaanval. Als je veel tijd en zin hebt maak dan als oefening alvast maar een paar diagrammen van pagina 44 tot en met 46 van het werkboek.

Huiswerk (op eigen verzoek): G9-16 (pen een stuk en de aftrekaanval).

Tot volgende week 😉

Het huiswerk van vorige week (les 15), de toets (mix D)  op pagina 39 van het werkboek, was door Noah en Vince, met inbegrip van de korte notatie, keurig gemaakt. Mijn complimenten. Een aantal diagrammen hebben we samen nog even aandachtig bekeken. Florian, liep wel rond op het JTC, maar nam niet deel aan de les. Sam had zijn huiswerk (een half uurtje werk) wederom niet gemaakt.

In mijn lessen schenk ik veel aandacht en tijd aan zoek-, oplos- en controlestrategieën, het aanleren van (schaak)zelfwerkzaamheidsvaardigheden, het vooruitdenken en visualiseren en het geven van gericht huiswerk en verwerkingsopdrachten. Het maken van huiswerk en verwerkingsopdrachten is voor mijn leerlingen noodzakelijk alsmede een belangrijke voorwaarde om een eerlijke kans te krijgen op het halen van het schaakdiploma. Maakt een leerling geen of nauwelijks huiswerk en verwerkingsopdrachten dan is deze leerling niet klaar of rijp voor het examen en is deelname daaraan in principe uitgesloten. Het halen van een schaakdiploma is immers geen doel op zich.

Huiswerk: Blad Stap 2: G17-24 afmaken. Noteer de zetten (korte notatie). Pijltjes trekken is niet langer meer toegestaan. Kijk alvast eens vooruit naar pagina 41 tot en met 46. Daar gaan we volgende week mee beginnen.

Een fijn weekend en tot volgende week!

 

Het huiswerk van vorige week (les 14), de toets (mix E)  op pagina 40 van het werkboek, was niet of nauwelijks gemaakt. Dat gaat vanaf nu anders! Een deel van het huiswerk is behandeld. 

Aangezien mijn pupillen zonder enige uitzondering nog pijltjes trekken in het werkboek is vandaag ook de korte notatie (alleen het eindveld) van de zetten behandeld. De lange notatie (startveld en eindveld) van de zetten is in Stap 1 al behandeld. Bij het examen voor Stap 2 is het overigens niet toegestaan om pijltjes te trekken!

Huiswerk: Toets mix E (pagina 40) afmaken en Toets mix D (pagina 39) helemaal maken. Bij voorkeur met inbegrip van de korte notatie (alleen het eindveld) van de zetten. Ik verzoek de ouders er (mede) op toe te zien dat het huiswerk nu daadwerkelijk wordt gemaakt. 

Geen artikelen meer