Tijdens de derde les voor de leerlingen van stap 1 stond het onderwerp 'verdedigen door weggaan' op het programma. Vooraf werd nog even teruggegrepen naar het onderwerp van de vorige les. Op het bord voor de klas werd bekenen hoe je met de verschillende stukken kunt aanvallen. Ook werd er even stilgestaan bij 'slimme' manieren (dubbele aanval) van aanvallen en 'domme' manieren (aanvallen is ruilen) van aanvallen. Daarna bekenen we klassikaal enkele diagrammen met daarop een stelling waar je kon verdedigen door weg te gaan. De leerlingen maakten hierna zelfstandig de opgaven op bladzijde 15 uit het stap 1 werkboek. Degenen die het niet af hadden, kregen als opdracht om het thuis af te maken. Als afsluiting speelden de leerlingen een schaakspel tegen elkaar met de naam 'winnen zonder koning'. De koningen ontbraken op de borden. De bedoeling was om alle stukken van de tegenstander te slaan. Wie hierin zou slagen, was winnaar van de partij. Niemand slaagde in deze opdracht, maar er werden toch winnaars uitgeroepen. Degenen die de meeste stukken van zijn tegenstander had weten te slaan, was winnaar. Alle leerlingen die stap 1 volgen, waren bij deze les aanwezig.