Deze les hebben we kennis gemaakt met noteren. Door partijen op te schrijven kan je ze achteraf nog naspelen en analyseren.

Ook hebben we geprobeerd de laatste pagina van het boekje af te maken.

Volgende week je boekje wel meenemen!

Florian, Vince, Thijn en Noah waren afwezig.